Du kan välja att gå/springa 4 KM eller 10 KM. De två banorna följer till en början samma sträckning. Följ snitslar, markeringar och skyltar markerade med ”4” resp. ”10”.

Båda banorna har omväxlande terräng och är lämpliga för både löpning och vandring. Huvuddelen går längs stigar och traktorvägar i skog. Banan på 10 KM följer Hemgravsån innan den utmanande stigningen mot Pilmoberget. En passage kommer att ske över väg E14. Var uppmärksam på funktionär innan vägkorsning. Varje deltagare ansvarar själv för att se till att det är fritt från trafik innan vägen korsas.

 

Banprofil 10 KM